Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

Câu hỏi:

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

A.Làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn.

Chủ Đề Bài Viết: ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là

B.Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát.

C.Tình trạng thất nghiệp ở thành thị ngày càng tăng.

D.Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Đáp án đúng D.

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư, thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội.

Đặc điểm của phân bố dân cư

Phân bố dân cư không đều trong không gian:

– Năm 2005 mật độ dân cư trung bình: 48 người/ km2.

+ Tập trung đông: Tây Âu, Nam Âu, Ca-ri-bê, Đông Á, Đông Nam Á…

Xem Thêm: Spoiler One Piece chap 1029: Sanji. chạy. Killer xử lý Hawkins

+ Thưa dân: Châu Đại Dương, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Trung Phi, Bắc Phi.

Phân bố dân cư biến động theo thời gian:

+ Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương tăng.

+ Châu Âu, châu Phi giảm.

Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư

– Điều kiện tự nhiên: Khí hậu, nước, địa hình, đất, khoáng sản…Thuận lợi thu hút cư trú.

– Điều kiện kinh tế – xã hội: Phương thức sản xuất (tính chất nền kinh tế), trình độ phát triển kinh tế…quyết định đến cư trú.

– Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, cư trú đông, chuyển cư…

Đô thị hóa là quá trình kinh tế – xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Đặc điểm của đô thị thóa là

Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.

– Từ năm 1900 – 2005:

Xem Thêm: Những mẫu chữ và cách viết chữ M sáng tạo đúng, đẹp

+ Tỉ lệ dân thành thị tăng (13,6% 48%).

+ Tỉ lệ dân nông thôn giảm (86,4% 52%).

Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

+ Số lượng thành phố có số dân trên 1 triệu người ngày càng nhiều.

+ Nơi cao: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Tây Âu, Liên bang Nga, Libi.

+ Nơi thấp: Châu Phi, phần đa châu Á (trừ Liên bang Nga).

Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

– Kiến trúc, giao thông, công trình công cộng, tuân thủ pháp luật…

Ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường

– Tích cực: Thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư, thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị.

– Tiêu cực: Nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa (tự phát):

+ Nông thôn: Mất đi một phần nhân lực (đất không ai sản xuất).

+ Thành phố: Thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo nàn, ô nhiễm môi trường dẫn đến nhiều tiêu cực khác.

Xem Thêm: Bài văn mẫu Lớp 9: Bài viết số 6 (Đề 1 đến Đề 2) Tuyển tập 18 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published.