As trong sql

Từ khóa AS được dùng để gán tên mới tạm thời cho một cột.

Chủ Đề Bài Viết: As trong sql

Nó giúp cho các dev làm việc dễ dàng hơn, vì họ có thể tạm thời gắn nhãn cho kết quả mà họ truy vấn tránh được việc phải đổi tên thật sư của các cột.

Cú pháp sử dụng AS như sau:

SELECT ten_cot AS ten_moi_tam_thoi FROM ten_bang;

Ta có bảng “Order”:

ID

Date

Price

Items

Customer

1

2017/07/07

12

Book

Hanh

2

2017/07/13

11

Pen

Linh

3

2017/07/11

Xem Thêm: Download Shadow Defender 1.5.0.726 Full miễn phí

58

Pencil

Van

4

2017/07/23

55

Pen

Trang

5

2017/07/02

65

Book

Tuyet

6

2017/07/28

105

Book

Nguyet

Khi bạn muốn tìm kiếm trong bảng chứa dữ liệu về các bản ghi của các đơn hàng các hàng hàng tiềm năng có tổng giá trị đơn hàng lớn hơn 50$ và gán nhãn cho kết quả tìm được như một PCustomer (khách hàng tiềm năng), bạn có thể dùng câu lệnh:

SELECT Customer AS Pcustomer FROM Order WHERE Price>50;

Kết quả bạn nhận được:

Xem Thêm: Té xe trầy chân nữ và cách xử lý vết thương bị chảy nước

Pcustomer

Van

Trang

Tuyet

Nguyet

Bạn cũng có thể dán nhãn (tên) tạm thời cho nhiều cột trong cùng một câu lệnh.

SELECT Price AS OrderPrice,Customer AS Pcustomer FROM Order;

Kết quả bạn nhận được sau khi chạy lệnh:

OrderPrice

Pcustomer

12

Hanh

11

Linh

58

Van

55

Trang

65

Tuyet

105

Nguyet

Xem Thêm: 33 mẫu thiết kế phòng ngủ bé trai theo độ tuổi (0 – 6 – 8 – 10 – 15)

Leave a Reply

Your email address will not be published.