Bài 63 trang 136 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác (ABC) cân tại ( A). Kẻ (AH) vuông góc với (BC) ( (H ) thuộc (BC)). Chứng minh rằng:

a) ( HB = HC);

b) (widehat{BAH}=widehat{CAH})

Lời giải chi tiết

a) Xét hai tam giác vuông (ABH) và ( ACH) có:

+) (AB = AC) ( vì tam giác (ABC) cân tại (A ))

+) (AH) cạnh chung

( Rightarrow Delta ABH = Delta ACH) (cạnh huyền-cạnh góc vuông)

( Rightarrow HB=HC) (hai cạnh tương ứng).

b) ( Delta ABH = Delta ACH ) (chứng minh câu a)

( Rightarrow widehat{BAH}=widehat{CAH}) (hai góc tương ứng)

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *