Tổng hợp các loại hình học cơ bản

Tổng hợp lại các loại hình học cơ bản, bao gồm tất cả các loại hình học phẳng và không gian đã học trong chương trình học phổ thông! Studytienganh mời các bạn cùng tham khảo.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

1. Các loại hình học phẳng cơ bản nhất

Hình tam giác

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

các loại hình học cơ bản

Các loại hình tam giác

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình tam giác là hình được tạo bởi 3 điểm bất kỳ không thẳng hàng trên 1 mặt phẳng với 3 đỉnh là 3 điểm đó, còn 3 cạnh là 3 đường thẳng nối giữa các đỉnh.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân, tam giác nhọn, tam giác tù.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình thang

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

các loại hình học cơ bản

Hình thang

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình thang là tứ giác lồi, có 2 cạnh đối song song nhau hay còn gọi là hai cạnh đáy, 2 cạnh còn lại là 2 cạnh bên.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình bình hành

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

các loại hình học cơ bản

Hình bình hành

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh bên song song và 2 cạnh đáy bằng nhau.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là các trường hợp đặc biệt của hình bình hành.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình chữ nhật

các loại hình học cơ bản

Hình chữ nhật

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình chữ nhật là hình bình hành có 4 góc vuông.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình vuông là trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình thoi

các loại hình học cơ bản

Hình thoi

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình thoi là hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình vuông là dạng đặc biệt của hình thoi.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình vuông

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

các loại hình học cơ bản

Hình vuông

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình elip

các loại hình học cơ bản

Hình elip

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình elip là tập hợp các điểm trên một đường cong phẳng quay xung quanh 2 tiêu điểm sao cho tổng khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến hai tiêu điểm của nó là không đổi.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: Hình tròn là trường hợp đặc biệt của hình elip.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình tròn

các loại hình học cơ bản

Hình tròn

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình tròn là tập hợp các điểm nằm trên 1 đường cong kín sao cho khoảng cách của 1 điểm bất kỳ trên đó với tâm đường tròn là không đổi.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

2. Các loại hình học không gian cơ bản nhất

Hình hộp chữ nhật

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

các loại hình học cơ bản

Hình hộp chữ nhật

– Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là khối đa diện có 6 mặt đều là hình chữ nhật trong đó hai hình chữ nhật đối nhau là 2 mặt đáy, 4 hình còn lại là mặt bên.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình lập phương

các loại hình học cơ bản

Hình lập phương

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình lập phương là một khối đa diện có 6 mặt đều là hình vuông.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau, 8 đỉnh, 6 mặt bằng nhau với 9 mặt đối xứng.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Xem Thêm: Epic Heroes War Gift Codes (May 2022)

Hình lăng trụ

các loại hình học cơ bản

Hình lăng trụ

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình lăng trụ là một đa diện gồm có các mặt bên là hình bình hành và hai đáy là hai đa giác bằng nhau nằm trên 2 mặt phẳng song song.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: lăng trụ đứng, lăng trụ xiên, lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác…

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương là các trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình khối chóp

các loại hình học cơ bản

Hình chóp

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình chóp là khối đa diện trong đó có mặt đáy của hình là đa giác lồi, các mặt bên cắt nhau tại đỉnh của khối chóp.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình chóp đều, hình chóp cụt, hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác, hình chóp ngũ giác….

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình khối cầu

các loại hình học cơ bản

Hình cầu

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình cầu là hình được tạo ra khi quay nửa hình tròn xung quanh đường kính của chính nó.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình khối trụ

các loại hình học cơ bản

Hình trụ

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình trụ là Hình trụ là hình giới bạn bởi mặt trụ và hai đường tròn bằng nhau, là giao tuyến của mặt trụ và 2 mặt phẳng vuông góc với trục.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Hình khối nón

các loại hình học cơ bản

Hình nón

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Định nghĩa: Hình nón là hình được tạo bởi 1 tam giác vuông khi quay quạnh 1 cạnh vuông của nó.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

– Các loại hình: hình nón, hình nón cụt.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Trên đây là tất cả các loại hình học phẳng và hình không gian cơ bản. Chúc bạn có những giờ học thật thú vị và hiệu quả.

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Đừng quên theo dõi studytienganh để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Xem Thêm: Tính năng mới

Xem Thêm: Top 5 mẫu Xe hơi kinh tế nhất

Chủ Đề Bài Viết: Các hình học

Leave a Reply

Your email address will not be published.