Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?

Câu hỏi:

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ

Chủ Đề Bài Viết: đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

B. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung

C. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm

Xem Thêm: Mẫu Thiết Kế Bố Trí Phòng Trọ 15m2 Đẹp Và Sắp Xếp Phòng Trọ Theo Phong Thủy

D. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc

Đáp án đúng D.

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng là bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, mặc dù ra đời muộn nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D do:

Giai cấp công nhân là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế nên có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế.

Ngoài ra, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển trong điều kiện cụ thể của dân tộc Việt Nam nên còn có những đặc điểm riêng, ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam:

Xem Thêm: Lúng túng như thợ vụng mất kim là gì?

– Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước cả giai cấp tư sản Việt Nam, là giai cấp đối kháng trực tiếp với tư bản thực dân Pháp.

– Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Bị ba tầng áp bức bóc lột: Pháp, địa chủ phong kiến, tư sản.

Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, dưới sự thống trị của thực dân Pháp, một thứ chủ nghĩa tư bản thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp, nên giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm.

– Mặc dù ra đời muộn, số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp chưa bằng giai cấp công nhân thế giới, còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân, song giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân: Công nhân có nguồn gốc từ những người nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, buộc phải lên thành phố để làm trong các xí nghiệp kiếm sống. Kết thừa truyền thống yêu nước của dân tộc: cũng do xuất phát từ giai cấp nông dân.

Xem Thêm: Bài số 97: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Quang Sáng và tác phẩm Chiếc lược ngà

Leave a Reply

Your email address will not be published.