Linh Lung lang tâm 2021

Linh Lung lang tâm 2021Tên tiếng Trung : 玲珑狼心Tên Việt hóa : Linh Lung tim sói Tên tiếng Anh : The wolf princess Nguyên tác : Độ dài : 24 tập Thể loại : cổ trang Nội dung : phim xoay quanh cuộc đời của một nữ thanh niên lòng lang dạ sói tên là Linh Lung

  • Phiên dịch Mèo Sâu Biết phỏng theo manmankan.com và movie.douban.com
  • Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 4 năm 2021

Diễn viên :

Khang Ninh trong vai Linh Lung & Lang Ẩn康宁 / 玲珑 & 狼隐

Chủ Đề Bài Viết: Diễn viên linh lung công chúa

Cốc Gia Thành trong vai Viêm Thanh谷嘉诚 / 炎青

Cao Cơ Tài trong vai Viêm Ngọc高基才 / 炎玉

Bành Sở Việt trong vai Viêm Quyết彭楚粤 / 炎厥

Thịnh Huệ Tử trong vai Ưu Nhu盛蕙子 / 优柔

Xem Thêm: Varus Tốc Chiến Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Hoàng Thiên Thạc trong vai Huyền Vũ黄千硕 / 玄宇

Lâm Tân Y trong vai Tiểu Cẩm林津伊 / 小锦

Triệu Tử Kỳ trong vai Đồng Ca Nhi赵子麒 / 瞳哥儿

Trương Giai Lâm trong vai Linh Vũ张佳琳 / 翎羽

Dư Khải Ninh trong vai Di Tát余凯宁 / 弥萨

Ngô Hằng trong vai Di Á吴恒 / 弥亚

Đạo diễn :

Xem Thêm: BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI CÓ LỜI GIẢI

Cao Lâm Báo / 高林豹

Nhân Vật Linh Lung

Bề ngoài thì nữ chính của chúng ta khá vi diệu do sở hữu tới hai nhân cách tuy nhiên kỳ thật cũng không vi diệu lắm bởi vì hai nhân cách này đều ác ôn như nhau chỉ khác ở chỗ ” ác chìm ” và ” ác nổi ” mà thôi .

Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Linh Lung
Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Linh Lung
Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Linh Lung

Nhân vật Lang Ẩn

nói đơn giản thì Lang Ẩn là một nhân cách khác của Linh Lung , độc ác và tàn bạo một cách công khai

Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Lang Ẩn
Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Lang Ẩn
Linh Lung lang tâm 2021 Khang Ninh trong vai Lang Ẩn

Nhân vật Viêm Thanh

thật khó tin nhưng nam chính của bộ phim thật sự là Viêm Thanh dù hắn có một gương mặt siêu phản diện

Linh Lung lang tâm 2021 2021 Cốc Gia Thành trong vai Viêm Thanh
Linh Lung lang tâm 2021 Cốc Gia Thành trong vai Viêm Thanh

Nhân vật Viêm Ngọc

Mỗi bộ phim đều cần một thanh niên mưa và Viêm Ngọc chính là thanh niên mưa ấy

Linh Lung lang tâm 2021 Cao Cơ Tài trong vai Viêm Ngọc

Nhân vật Viêm Quyết

Đại ca hài hước của Viêm Thanh

Linh Lung lang tâm 2021 Bành Sở Việt trong vai Viêm Quyết

Nhân vật Tiểu Cẩm

Linh Lung lang tâm 2021 Lâm Tân Y trong vai Tiểu Cẩm
Linh Lung lang tâm 2021 Lâm Tân Y trong vai Tiểu Cẩm

Nhân vật Ưu Nhu

Bánh bèo mưa của Viêm Thanh

Xem Thêm: Xem tướng đàn ông lông mày rậm thì sao – Lông mày con trai nói lên điều gì?

Linh Lung lang tâm 2021 Thịnh Huệ Tử trong vai Ưu Nhu
Linh Lung lang tâm 2021 Thịnh Huệ Tử trong vai Ưu Nhu

Nhân vật Linh Vũ

Linh Lung lang tâm 2021 Trương Giai Lâm trong vai Linh Vũ
Linh Lung lang tâm 2021 Trương Giai Lâm trong vai Linh Vũ

Nhân vật Di Tát

Linh Lung lang tâm 2021 Dư Khải Ninh trong vai Di Tát
Linh Lung lang tâm 2021 Dư Khải Ninh trong vai Di Tát

Nhân vật Di Á

Linh Lung lang tâm 2021 Ngô Hằng trong vai Di Á
Linh Lung lang tâm 2021 Ngô Hằng trong vai Di Á

Bành Sở Việt, Cao Cơ Tài, diễn viên, Hoàng Thiên Thạc, Khang Ninh, Lâm Tân Y, Linh Lung lang tâm 2021, profile, The wolf princess 2021, Thịnh Huệ Tử, Triệu Tử Kỳ, Trương Giai Lâm, 玲珑狼心 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.