Eod là gì

EOD có nghĩa là gì?

EOD là viết tắt của “end of day” (cuối ngày). Nó được sử dụng để đặt thời hạn cho một nhiệm vụ phải hoàn thành vào cuối ngày làm việc – thường là 5:00 chiều. Khi không có múi giờ nào được cung cấp, cuối ngày có liên quan đến múi giờ của người gửi.

Các từ viết tắt được sử dụng thay thế cho EOD bao gồm, kết thúc công việc (EOB), kết thúc cuộc chơi (EOP), kết thúc cuộc chơi (COP) và kết thúc công việc (COB).

An Associate Company of and

Official member of Vietnam Bond Market Association

Technical support from S&P Global Ratings and Asian Development Bank (ADB). An Approved Verifier by CBI – Climate Bonds Initiative License No. 2418 / GP – TTĐT – BTTTT Hanoi, dated August 18, 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *