Soạn bài Hành động nói (tiếp theo) (chi tiết)

Phần I

CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓI

Chủ Đề Bài Viết: Hành đông nói tiếp theo ngữ văn 8

Câu 1. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích dưới đây. Xác định mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) vào ô không thích hợp theo bảng dưới.

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. (3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. (4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

Trả lời:

Câu

Mục đích

1

2

3

4

5

Xem Thêm: 500 tên hay cho bé trai đầy đủ các họ phổ biến

Hỏi

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Trình bày

+

+

+

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Điều khiển

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

+

+

Hứa hẹn

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Bộc lộ cảm xúc

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Câu 2. Lập bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu với những kiểu hành động nói.

Trả lời:

Tham khảo bảng sau.

Kiểu câu

Mục đích

Nghi vấn

Cầu khiến

Cảm thán

Trần thuật

Xem Thêm: 500 tên hay cho bé trai đầy đủ các họ phổ biến

Hỏi

+

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Trình bày

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

+

Điều khiển

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

+

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Hứa hẹn

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

+

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Bộc lộ cảm xúc

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

+

Xem Thêm: Cách làm bánh xèo miền Tây giòn lâu, ngon ngất ngây

Chú thích: Dấu (+) dùng để chỉ mục đích chính, chức năng chính mà kiểu câu biểu đạt. Dấu (-) dùng để chỉ những mục đích gián tiếp mà kiểu câu có thể biểu đạt.

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về Vịnh Hạ Long 2 Dàn ý & 17 bài thuyết minh danh lam thắng cảnh lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *