How To Hack Any Flash Game Hack Game

How To Hack Any Flash Game là bài viết mà chuyên mục Hack Game của website Chuyendonnha.net. Hy vọng How To Hack Any Flash Game sẽ giúp bạn có được cách hack game để giải trí vui vẻ.This video showcases how to hack any flash game using BurpSuite and JPEXS Decompiler. Note that the information showed in this video should not be used for any illegal purposes.

00:00 – Video context
00:49 – Tools used for the hack
02:22 – Swords and Sandals 2 before hack
05:04 – Clearing cache and downloading SWF file
08:48 – Decompiling SWF file and modifying the code
17:02 – Serving the modified SWF file to the server response
17:49 – Playing our hacked version of Swords and Sandals 2

*** Contact Info ***
LinkedIn:
My Website:
Github:

*** Video Links ***
BurpSuite:
JPEXS Decompiler:
PlayerGlobal:
Hacked SWF:
Khi chơi game giải trí ai cũng muốn hack game để chơi hơn người khác. Và đó là lý do chuyên mục Hack game của Chuyendonnha.net ra đời để phục vụ anh em. Hy vọng bài viết How To Hack Any Flash Game đã giúp anh em có thể hack game.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *