Động từ Tobe Is/ Am/ Are

>>Tặng sách học tiếng Anh độc quyền bởi Ms Hoa Junior:

Chủ Đề Bài Viết: Is am are

Tặng sách “45 ngày xây gốc ngữ pháp tiếng Anh tiểu học”

Tặng sách “Đồng hành tiếng Anh cùng con”

Một trong những phần kiến thức vô cùng quan trọng không chỉ trong tiếng Anh nói riêng mà trong Cambridge nói chung là động từ. Trong đó, động từ Tobe ở hiện tại Is/ Am/ Are là phần “cơ bản nhất” mà các con cũng như bậc phụ huynh có thể bắt đầu trên con đường chinh phục tiếng Anh chuẩn Cambridge cho con em mình. Hãy cùng Aland Cambridge tìm hiểu động từ tobe Is/ Am/ Are dùng như thế nào nhé!

Lf32ePUDVt7vsnvTVmHAxTdYeWNzy5iY9Rw-LwtGb6tbssz5S0i3ADwLy2nFUP8jyo4cVaYhVmBCrEctgxwcoCWjgquC2Rr-H7AtjZldXIcipXwWrmELrX1uUzNH8hSqHTFeuvTH

Is/ Am/ Are là gì?

Is/Am/ Are là 3 động từ biến thể của động từ “Be” ở thì hiện tại đơn, các biến thể này được sử dụng tương ứng với chủ ngữ nhất định.

Vị trí và mục đích sử dụng động từ tobe Is/ Am/ Are

Giống như những các loại động từ khác, động từ tobe thường đứng ngay sau chủ ngữ và được sử dụng với những mục đích khác nhau, phổ biến nhất là khi nói về tên, tuổi, cảm xúc, quốc tịch, nghề nghiệp và đặc biệt là dùng trong thì hiện tại đơn.

Ví dụ:

His name is David

She is a teacher.

This is a lemon

Cách dùng động từ tobe Is/ Am/ Are

Tùy từng chủ ngữ mà chúng ta dùng Is/ Am/ Are. Tuy nhiên, các con rất dễ phân biệt cách dùng của 3 biến thể này với hình ảnh minh họa sau đây:

Động từ tobe Is/ Am/ Are với đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

wKsJtET6iw2pLaXgNyPFKfKqyk6zfxLTqVXau51wDI4AUBBymci7ZsH8yiHNvTw6MxGIK5LWpdz4udUNut9xnQ37sUAlZSIYBi26gdBYXttbKk1CKU0ArOFX18dtpPnVpA0rp9ni

Động từ “Am” chỉ đi với chủ ngữ là “I”

Xem Thêm: 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Ví dụ:

I am a student

I am a doctor

Động từ “is” đi với các đại từ nhân xưng là ngôi 3 số ít “He, She, It”

Ví dụ:

He is my father

She is my teacher

Động từ “Are” đi với các đại từ nhân xưng là ngôi 1 số nhiều “You, We, They”

Xem Thêm: 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Ví dụ:

You are my brother

They are my friends.

Động từ tobe Is/ Am/ Are với there, this, that, these, those

Is

Are

There is

That is + Danh từ (số ít)

That is

Ví dụ:

There is a book

There is an apple

Xem Thêm: Cách chụp màn hình Samsung Galaxy M31

There are

These are + Danh từ (số nhiều)

Those are

Xem Thêm: 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Ví dụ:

There are two pens

These are apples

Is/ Am/ Are với các danh từ khác có chức năng làm chủ ngữ

Khi các danh từ không phải là đại từ làm chủ ngữ, các con có thể dựa vào loại doanh từ ( số ít, số nhiều, không đếm được, đếm được) để dùng động từ tobe Is/ Am/ Are cho đúng.

Is

Are

Danh từ số ít/

Danh từ không đếm được + is

Ví dụ

The window is open.

Danh từ số nhiều + are

Xem Thêm: 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Ví dụ:

The cats are on the chair.

Trên đây là kiến thức cơ bản về động từ tobe “Is/ Am/ Are” thường dùng trong bài thi Cambridge. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bậc phụ huynh và các con trên con đường chinh phục tiếng Anh Cambridge.

Xem Thêm: Cung A Phòng, nỗi hận ngàn đời của Tần Thủy Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.