Luyện từ và câu – Tuần 12 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

b) Cau cao, cao mãi

Tàu vươn giữa trời

Chủ Đề Bài Viết: Luyện từ và câu trang 60 lớp 3

Như tay ai vẫy

Hứng làn mưa rơi.

c) Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a)…………………..

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

b)…………………..

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

c)……………………

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

Xem Thêm: Cây việt quất – Cây ăn quả mới quả việt quất cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu :

A B a) Những ruộng lúa cấy sớm (1) huơ vòi chào khán giả b) Những chú voi thắng cuộc (2) đã trổ bông c) Cây cầu làm bằng thân dừa (3) lao băng băng trên sông d) Con thuyền cắm cờ đỏ (4) bắc ngang dòng kênh

4. Chọn từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo câu văn có ý so sánh :

a) Ve kêu ra rà như…………………………..

b) Mưa rơi xối xả như………………………..

c) Gió thổi ào ào như…………………………

TRẢ LỜI:

1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

a) Những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên: chạy, lăn

b) Hoạt động (chạy) của các chú gà con được miêu tả bằng cách: so sánh những chú gà giống như những hòn tơ nhỏ chạy lăn tròn trên sân

2. Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :

Con vật, sự vật

Hoạt động

Từ so sánh

Hoạt động

a) Con trâu

Xem Thêm: Cấu trúc Interested in trong tiếng Anh đầy đủ nhất

đi

như

đập đất

b) Tàu cau

vươn

như

vẫy

c) Xuồng con

húc húc

giống như, như

đòi bú tí

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu :

a – 2, b – 1, c – 4, d – 3

4. Chọn các từ ngữ thích hợp (té nước vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn có ý so sánh :

a) Ve kêu ra rả như dạo khúc nhạc vui.

b) Mưa rơi xối xả như té nước vào mặt.

c) Gió thổi ào ào như hất tung mọi vật trên mặt đất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về vai trò của tình bạn trong cuộc sống Dàn ý & 5 bài vai trò của tình bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.