Mã Zipcode Bình Thuận – Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất

Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Bình Thuận77000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Thuận gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bình Thuận có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

Chủ Đề Bài Viết: Mã zip bình thuận

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bình Thuận: 77000 (Mã Zipcode Bình Thuận)

Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Thuận mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính 1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Thuận 77000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 77001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 77002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 77003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 77004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 77005 7 Đảng ủy khối cơ quan 77009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 77010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 77011 10 Báo Bình Thuận 77016 11 Hội đồng nhân dân 77021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 77030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 77035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 77036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 77040 16 Sở Công Thương 77041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 77042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 77043 19 Sở Tài chính 77045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 77046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 77047 22 Công an tỉnh 77049 23 Sở Nội vụ 77051 24 Sở Tư pháp 77052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 77053 26 Sở Giao thông vận tải 77054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 77055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 77056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 77057 30 Sở Xây dựng 77058 31 Sở Y tế 77060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 77061 33 Ban Dân tộc 77062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 77063 35 Thanh tra tỉnh 77064 36 Trường chính trị tỉnh 77065 37 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 77067 38 Bảo hiểm xã hội tỉnh 77070 39 Cục Thuế 77078 40 Cục Hải quan 77079 41 Cục Thống kê 77080 42 Kho bạc Nhà nước tỉnh 77081 43 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 77085 44 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 77086 45 Hội Văn học nghệ thuật 77087 46 Liên đoàn Lao động tỉnh 77088 47 Hội Nông dân tỉnh 77089 48 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 77090 49 Tỉnh Đoàn 77091 50 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 77092 51 Hội Cựu chiến binh tỉnh 77093

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Phan Thiết 77100 2 Thành ủy 77101 3 Hội đồng nhân dân 77102 4 Ủy ban nhân dân 77103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77104 6 Phường Đức Thắng 77106 7 Phường Bình Hưng 77107 8 Phường Hưng Long 77108 9 Phường Thanh Hải 77109 10 Phường Đức Nghĩa 77110 11 Phường Lạc Đạo 77111 12 Phường Đức Long 77112 13 Xã Tiến Lợi 77113 14 Phường Phú Tài 77114 15 Phường Xuân An 77115 16 Phường Phú Hài 77116 17 Phường Hàm Tiến 77117 18 Phường Mũi Né 77118 19 Xã Thiện Nghiệp 77119 20 Phường Phú Thủy 77120 21 Phường Phú Trinh 77121 22 Xã Phong Nẫm 77122 23 Xã Tiến Thành 77123 24 Bưu Cục Phát Phan Thiết 77150 25 Bưu Cục Tổ Tiếp Thị Bán Hàng 77151 26 Bưu Cục Thủ Khoa Huân 77152 27 Bưu Cục Ngã 7 77153 28 Bưu Cục Bến Lội 77154 29 Bưu Cục Hàm Tiến 77155 30 Bưu Cục Nguyễn Đình Chiểu 77156 31 Bưu Cục Mũi Né 77157 32 Bưu Cục Lê Hồng Phong 77158 34 BĐVHX Xuân An 2 77159 35 BĐVHX Thiện Nghiệp 2 77160 36 Bưu Cục Hệ 1 Bình Thuận 77199

HUYỆN TUY PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phong 77200 2 Huyện ủy 77201 3 Hội đồng nhân dân 77202 4 Ủy ban nhân dân 77203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77204 6 Thị trấn Liên Hương 77206 7 Xã Phước Thể 77207 8 Xã Vĩnh Tân 77208 9 Xã Vĩnh Hảo 77209 10 Xã Phan Dũng 77210 11 Xã Phú Lạc 77211 12 Xã Phong Phú 77212 13 Xã Bình Thạnh 77213 14 Xã Chí Công 77214 15 Xã Hòa Minh 77215 16 Thị trấn Phan Rí Cửa 77216 17 Xã Hòa Phú 77217 18 Bưu Cục Phát Tuy Phong 77250 19 Bưu Cục Vĩnh Tân 77251 20 Bưu Cục Phan Rí Cửa 77252 21 BĐVHX Phong Phú 2 77253

HUYỆN BẮC BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Bình 77300 2 Huyện ủy 77301 3 Hội đồng nhân dân 77302 4 Ủy ban nhân dân 77303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77304 6 Thị trấn Chợ Lầu 77306 7 Xã Phan Hiệp 77307 8 Xã Phan Rí Thành 77308 9 Xã Phan Hòa 77309 10 Xã Phan Điền 77310 11 Xã Phan Lâm 77311 12 Xã Phan Sơn 77312 13 Xã Bình An 77313 14 Xã Hải Ninh 77314 15 Xã Phan Thanh 77315 16 Xã Sông Bình 77316 17 Xã Sông Lũy 77317 18 Xã Phan Tiến 77318 19 Xã Bình Tân 77319 20 Thị trấn Lương Sơn 77320 21 Xã Hồng Thái 77321 22 Xã Hòa Thắng 77322 23 Xã Hồng Phong 77323 24 Bưu Cục Phát Bắc Bình 77350 25 Bưu Cục Phan Rí Thành 77351 26 Bưu Cục Hải Ninh 77352 27 Bưu Cục Lương Sơn 77353 28 BĐVHX Sông Lũy 2 77354 29 BĐVHX Sông Lũy 3 77355 30 BĐVHX Hòa Thắng 2 77356 31 BĐVHX Hòa Thắng 3 77357

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 77400 2 Huyện ủy 77401 3 Hội đồng nhân dân 77402 4 Ủy ban nhân dân 77403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77404 6 Thị trấn Ma Lâm 77406 7 Xã Hồng Sơn 77407 8 Xã Hồng Liêm 77408 9 Xã Hàm Trí 77409 10 Xã Thuận Hòa 77410 11 Xã Đông Tiến 77411 12 Xã Đa Mi 77412 13 Xã La Dạ 77413 14 Xã Đông Giang 77414 15 Xã Hàm Phú 77415 16 Xã Thuận Minh 77416 17 Xã Hàm Liêm 77417 18 Xã Hàm Hiệp 77418 19 Xã Hàm Chính 77419 20 Xã Hàm Thắng 77420 21 Thị trấn Phú Long 77421 22 Xã Hàm Đức 77422 23 Bưu Cục Phát Hàm Thuận Bắc 77450 24 Bưu Cục Phú Long 77451 25 BĐVHXã Hàm Thắng 2 77452 26 BĐVHX Hàm Đức 2 77453

HUYỆN TÁNH LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tánh Linh 77500 2 Huyện ủy 77501 3 Hội đồng nhân dân 77502 4 Ủy ban nhân dân 77503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77504 6 Thị trấn Lạc Tánh 77506 7 Xã Đức Bình 77507 8 Xã Đồng Kho 77508 9 Xã La Ngâu 77509 10 Xã Huy Khiêm 77510 11 Xã Bắc Ruộng 77511 12 Xã Măng Tố 77512 13 Xã Nghị Đức 77513 14 Xã Đức Phú 77514 15 Xã Đức Tân 77515 16 Xã Gia An 77516 17 Xã Gia Huynh 77517 18 Xã Đức Thuận 77518 19 Xã Suối Kiết 77519 20 Bưu Cục Phát Tánh Linh 77525 21 Bưu Cục Đồng Kho 77526 22 Bưu Cục Măng Tố 77527 23 Bưu Cục Gia An 77528 24 BĐVHX Gia Huynh 2 77529

HUYỆN ĐỨC LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Linh 77550 2 Huyện ủy 77551 3 Hội đồng nhân dân 77552 4 Ủy ban nhân dân 77553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77554 6 Thị trấn Võ Xu 77556 7 Xã Nam Chính 77557 8 Xã Mê Pu 77558 9 Xã Sùng Nhơn 77559 10 Xã Đa Kai 77560 11 Thị trấn Đức Tài 77561 12 Xã Đức Tín 77562 13 Xã Đức Chính 77563 14 Xã Vũ Hòa 77564 15 Xã Đức Hạnh 77565 16 Xã Tân Hà 77566 17 Xã Trà Tân 77567 18 Xã Đông Hà 77568 19 Bưu Cục Phát Đức Linh 77575 20 Bưu Cục Đức Tài 77576 21 Bưu Cục Trà Tân 77577 22 BĐVHX Sùng Nhơn 2 77578 23 BĐVHX Đa Kai 2 77579 24 BĐVHX Vũ Hòa 2 77580

HUYỆN HÀM TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Tân 77600 2 Huyện ủy 77601 3 Hội đồng nhân dân 77602 4 Ủy ban nhân dân 77603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77604 6 Thị trấn Tân Nghĩa 77606 7 Xã Sông Phan 77607 8 Xã Tân Phúc 77608 9 Thị trấn Tân Minh 77609 10 Xã Tân Đức 77610 11 Xã Tân Hà 77611 12 Xã Tân Xuân 77612 13 Xã Sơn Mỹ 77613 14 Xã Tân Thắng 77614 15 Xã Thắng Hải 77615 16 Bưu Cục Phát Hàm Tân 77625 17 Bưu Cục Tân Minh 77626 18 Bưu Cục Tân Đức 77627 19 Bưu Cục Sơn Mỹ 77628 20 Bưu Cục Tân Thắng 77629

THỊ XÃ LA GI

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã La Gi 77650 2 Huyện ủy 77651 3 Hội đồng nhân dân 77652 4 Ủy ban nhân dân 77653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77654 6 Phường Phước Hội 77656 7 Phường Bình Tân 77657 8 Xã Tân Bình 77658 9 Xã Tân Tiến 77659 10 Xã Tân Hải 77660 11 Phường Tân An 77661 12 Phường Tân Thiện 77662 13 Phường Phước Lộc 77663 14 Xã Tân Phước 77664 15 Bưu Cục Phát La Gi 77675 16 Bưu Cục Phước Hội 77676 17 Bưu Cục Tân Hải 77677

HUYỆN HÀM THUẬN NAM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam 77700 2 Huyện ủy 77701 3 Hội đồng nhân dân 77702 4 Ủy ban nhân dân 77703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77704 6 Thị trấn Thuận Nam 77706 7 Xã Hàm Minh 77707 8 Xã Hàm Cường 77708 9 Xã Hàm Mỹ 77709 10 Xã Mương Mán 77710 11 Xã Hàm Kiệm 77711 12 Xã Hàm Cần 77712 13 Xã Mỹ Thạnh 77713 14 Xã Hàm Thạnh 77714 15 Xã Tân Lập 77715 16 Xã Tân Thuận 77716 17 Xã Thuận Quí 77717 18 Xã Tân Thành 77718 19 Bưu Cục Phát Hàm Thuận Nam 77750 20 Bưu Cục Mương Mán 77751

HUYỆN PHÚ QUÝ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Quý 77800 2 Huyện ủy 77801 3 Hội đồng nhân dân 77802 4 Ủy ban nhân dân 77803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77804 6 Xã Ngũ Phụng 77806 7 Xã Long Hải 77807 8 Xã Tam Thanh 77808 9 Bưu Cục Phát Phú Quý 77850

Hi vọng với bài viết tổng hợp zipcode Bình Thuận, mã bưu điện tỉnh Bình Thuận mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bình Thuận mà bạn cần.

Xem Thêm: Dodger Stadium là gì? Sự thật về Dodger Stadium nhất định bạn chưa biết!

Đăng bởi: Trường thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem Thêm: Hướng dẫn cách buộc tóc nam lãng tử, chất lừ

Leave a Reply

Your email address will not be published.