Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào. Tuy nhiên mỗi kiểu pháp luật lại có biểu hiện riêng của nó. Rất nhiều độc giả quan tâm hiện nay pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

Câu hỏi:

Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

Chủ Đề Bài Viết: Pháp luật mang bản chất của

A. Giai cấp thống trị

B. Công nhân

C. Tư sản

Xem Thêm: Tổng hợp 5 mẹo xử lý quần áo ra màu đơn giản, hiệu quả

D. Nông dân

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Bản chất của pháp luật nhà nước Việt Nam mang tính giai cấp thể hiện ở chỗ, pháp luật phản ánh về ý chí nhà nước của giai cấp thống trị. Chủ thể ban hành pháp luật là nhà nước, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo thủ tục, trình tự mà nhà nước quy định.

Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do nhà nước, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện.

Xem Thêm: Ảnh trẻ con đẹp

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. Nhà nước ban hành các quy định để định hướng cho xã hội, phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền, nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước. Vi phạm pháp luật là xâm hại đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của giai cấp cầm quyền. Trong những trường hợp đó, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt việc làm trái pháp luật.

Tính giai cấp của pháp luật còn biểu hiện ở mục đích điều chỉnh. Mục đích điều chỉnh của pháp luật trước hết là nhằm điều chỉnh về các mối quan hệ giữa các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. Do đó pháp luật được xem là yếu tố giúp điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng qu

Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào. Tuy nhiên mỗi kiểu pháp luật lại có biểu hiện riêng của nó: pháp luật tư sản quy định cho nhân dân hưởng các quyền tự do, dân chủ nhưng về cơ bản vẫn thể hiện ý chí và phục vụ cho giai cấp tư sản; pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, mà đại điện là nhà nước của nhân dân lao động.

Hiện nay nước Việt Nam mang bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa, do đó pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, mà đại điện là nhà nước của nhân dân lao động.

=> Do đó đáp án đúng là đáp án B. pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân.

Các phương án còn lại không phải là bản chất của pháp luật nước ta.

Xem Thêm: Mô hình Aquaponics là gì? (Chi tiết)

Leave a Reply

Your email address will not be published.