Tất tần tật về so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Để so sánh một người hay một vật với một người hay một vật khác, bạn cần sử dụng tính từ so sánh. Để tạo tính từ so sánh, bạn cần thêm đuôi -er vào cuối tính từ hoặc đặt từ more đằng trước tính từ đó. Ví dụ:

 • He is more intelligent than his brother.
 • This is a bigger piece of cake.

Còn để mô tả một người hay một vật nào đó đứng hạng nhất về một mặt nào đó, bạn sử dụng các tính từ so sánh nhất. Để tạo tính từ so sánh nhất, chỉ cần thêm đuôi -est vào cuối tính từ hoặc đặt từ most đằng trước tính từ đó. Ví dụ:

 • She is the most intelligent woman I have ever met.
 • This is the biggest piece of cake.

Một số quy tắc về việc tạo nên các tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

Đối với các tính từ có một âm tiết, bạn chỉ cần thêm đuôi -er để tạo tính từ so sánh hơn, thêm đuôi -est để tạo tính từ so sánh nhất.

 • Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est. Ví dụ: thin -> thinner/thinnest, big -> bigger/biggest,…
 • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. Ví dụ: wide -> wider/widest…
 • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est. Ví dụ: dry -> drier/driest,…

Bạn cũng có thể thêm từ more/most đằng trước các tính từ để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất thay vì phải thêm đuôi -er/-est. Nhưng chỉ khi bạn muốn nhấn mạnh sự so sánh, hay có một tính từ khác nhiều hơn một âm tiết.

 • The icing was supposed to be pink and white, but it looked more red than pink.
 • That sofa might look nice, but this one is more soft and comfortable.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất, bạn cần đổi đuôi -y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -ed, -ing, -full, và -less luôn luôn tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng cách thêm từ more/most.

Hầu hết các tính từ có hai âm tiết hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng cách thêm từ more/most vào đằng trước tính từ, ngoại từ các từ kết thúc bằng đuôi -y như đã nói ở trên. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp có thể dùng cả hai cách: thêm đuôi -er/-est hoặc thêm từ more/most. Ví dụ như ba từ sau:

Đối với các tính từ có ba âm tiết hoặc hơn, cần thêm từ more/most vào đằng trước tính từ để hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là đối với các tính từ ba âm tiết được tạo thành nhờ thêm tiền tố -un vào đằng trước một tính từ kết thúc bằng hậu tố -y. Những từ như vậy, bạn thêm từ more/most hay hậu tốt -er/-est để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất đều được.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc.

Đối với các tính từ được hình thành nhờ sự kết hợp giữa các tính từ, bạn cần thêm từ more/most để hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

 • Going skiing was the most nerve-wracking experience I have ever had.

Nhưng nếu như từ đầu tiên của tính từ đó là một tính từ bất quy tắc, hoặc có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng cách thêm đuôi -er/-est. Bạn chỉ cần đổi tính từ đầu tiên đó sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất mà không cần thêm từ more/most.

Cách dùng dạng so sánh hơn của tính từ

Tính từ so sánh hơn vẫn được trước danh từ những một tính từ bình thường. Ví dụ:

 • a more intelligent child
 • the bigger piece of cake

Và đằng sau động từ be và các động từ liên kết. Ví dụ:

 • The street has become quieter since they left.
 • You should be more sensible.

Các tính từ so sánh hơn thường được theo sau bởi từ than và một đại từ / một cụm danh từ, nhằm cung cấp thêm thông tin người hay vật đang bị so sánh. Ví dụ:

 • Jack is taller than me.
 • I think that he is more intelligent than his brother.

Ngoài ra, sau từ than còn có thể là các mệnh đề. Ví dụ:

 • I think the portions were bigger than they were last time.
 • They had given a better performance than in previous years.

Bạn cũng có thể dùng các từ chỉ mức độ như: much, a lot, far, a bit/little, slightly,… với các tính từ so sánh hơn. Ví dụ:

 • You should go by bus, it would be much cheaper.
 • Could you be a bit quieter?
 • I am feeling a lot better.
 • Do you have one that is slightly bigger?

Hai cụm so sánh hơn có thể được đối chiếu bằng cách thêm từ the vào trước các tính từ so sánh hơn, nhằm thể hiện sự thay đổi của danh từ này sẽ ảnh hưởng đến danh từ khác. Ví dụ:

 • The smaller the gift, the easier it is to send.
 • The more stressed you are, the worse it is for your health.

Bạn cũng có thể lặp lại các tính từ so sánh hơn với từ and để thể hiện sự thay đổi liên tục. Ví dụ:

 • The sea was getting rougher and rougher.
 • His illness was becoming worse and worse.
 • She became more and more tired as the weeks went by.

Cách dùng dạng so sánh nhất của tính từ

Cũng như dạng so sánh hơn, tính từ so sánh nhất có thể được đặt đằng trước danh từ, hay ngay sau động từ be và các động từ liên kết. Ví dụ:

 • It is the most delicious chocolate cake I’ve ever eaten.
 • Elizabeth was the youngest.
 • This restaurant is the best.

Như mình đã nói trước đó, so sánh nhất thường được dùng một mình, khi mọi thứ được đem ra so sánh đã rõ ràng mà không cần phải nói gì thêm. Nếu bạn muốn cụ thể hóa những về những gì bạn đang so sánh, bạn có thể thêm một danh từ, hay một cụm từ bằng đầu bằng giới từ in hoặc of. Ví dụ:

 • Elizabeth was the youngest child.
 • Elizabeth was the youngest of the children.
 • This restaurant is the best in town.

Một cách khác để cụ thể hóa, đó là đặt một mệnh đề quan hệ ngay sau tính từ so sánh nhất.

 • This offer is the best I am going to get.

Chú ý: nếu tính từ so sánh nhất được trước danh từ, thì các giới từ và mệnh đề quan hệ sẽ đứng sau danh từ đó. Ví dụ:

 • This is the best restaurant in town.
 • This is the best offer I’m going to get.

Mặc dù mạo từ the luôn xuất hiện trước tính từ so sánh nhất, ở một vài trường hợp, the có thể bị lược bỏ trong các trường hợp không cần sự lịch sự:

 • This one seems to be cheapest.

Nhưng bạn sẽ không thể lược bỏ the nếu như sau tính từ so sánh nhất là giới từ of/in, hoặc một mệnh đề quan hệ nói về một nhóm người/vật đang bị so sánh.

 • This one is the cheapest.
 • This one is cheapest.
 • This one is the cheapest of the new designs.
 • This one is cheapest of the new designs.
 • This one is the cheapest I could find.
 • This one is cheapest I could find.

Đôi khi, tính từ sở hữu có thể dược dùng thay thế cho mạo từ the. Ví dụ:

 • my youngest sister
 • her most valuable piece of jewellery

Số thứ tự cũng thường được dùng với tính từ so sánh nhất để biểu thị thứ tự so sánh trong tổng thể các vật bị mang ra so sánh:

 • It is the second-largest city in the country.
 • The cathedral is the third most popular tourist attraction.

Dạng đối lập của so sánh hơn và so sánh nhất

Tính từ so so sánh hơn và so sánh nhất luôn được sử dụng để nói danh từ này tốt hơn danh từ kia ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu bạn muốn nói danh từ này tệ hơn danh từ kia ở một khía cạnh thì phải nói sao? Bạn phải dùng dạng so sánh ít hơn và dạng so sánh ít nhất. Dạng so sánh ít hơn được hình thành bằng cách thêm từ less vào đằng trước tính từ. Ví dụ:

 • This sofa is less comfortable.
 • I have always been less patient than my brother.

Dạng so sánh ít nhất được hình thành bằng cách thêm từ least vào đằng trước tính từ. Ví dụ:

 • This is the least expensive way to travel.
 • He was the least intelligent of the three brother.

Tạm kết

Như vậy là bạn đã biết cách dùng so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh rồi đấy. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề rất rất quan trọng – động từ khiếm khuyết.

Nếu có bất kì thắc mắc gì trong quá trình đọc bài, thì bạn cứ thoải mái hỏi dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.

Ngoài ra, nếu thấy bài học hay. Thì nhớ chia sẻ bài viết nhé! Hẹn gặp lại bạn ở bài học sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *