Ngôn ngữ T-SQL

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Ngôn ngữ T-SQL, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Ngôn ngữ T-SQL.

Trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp những câu truy vấn hay dùng trong SQL, chính xác hơn là bạn sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để xử lý dữ liệu. Hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều sử dụng ngôn ngữ này nên khi bạn hiểu nó là có thể học bất kì một DBA nào.

Chủ Đề Bài Viết: T sql

T-SQL là gì?

T-SQL hay còn gọi là Transact-SQL, là một phần mở rộng của ngôn ngữ SQL và phát triển dựa theo chuẩn ISO và (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute).

Xem Thêm: Cách chế biến Thịt Bò cho Bà Đẻ cho ra những món ngon phục hồi sức khỏe nhanh và lợi sữa

T-SQL được chia làm ba nhóm chính như sau:

  • Nhóm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: Là tập hợp những lệnh dùng để xử lý dữ liệu như các lệnh như create, alter và drop table, các lệnh này dùng để định nghĩa cấu trúc của một table.
  • Nhóm điều khiển dữ liệu: Dùng để phân quyền user truy cập vào các đối tượng table, view, function … Nhóm này là các câu truy vấn như Grant, Deny, Revoke.
  • Nhóm thao tác dữ liệu: là tập hợp các câu lệnh dùng để thao tác sàn lọc dữ liệu như: Select, Insert, Update, Delêt. Những lệnh này giúp chúng ta truy vấn tìm kiếm dữ liệu một cách chính xác nhất.

Nhìn chung tổng cộng chúng ta có hơn 40 câu lệnh, đương nhiên rất ít khi dùng hết các lệnh, trừ khi bạn là một DBA thực thụ. Và sau đây là danh sách các bài học.

Xem Thêm: Khóa học thiền miễn phí tại TPHCM – Thiền Inner Space

+NGÔN NGỮ T-SQL » Table queries 1 Phiên làm việc là gì trong SQL 2 Create và Drop Database trong SQL 3 Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type) 4 Lệnh Create Table trong SQL 5 Lệnh Drop Table trong SQL 6 Primary Key trong SQL 7 Khóa ngoại Foreign Key trong SQL 8 Ràng buộc Check trong SQL » Data Queries 9 Lệnh INSERT trong SQL 10 Lệnh SELECT trong SQL 11 Mệnh đề WHERE trong SQL 12 Lệnh Update trong SQL 13 Lệnh Delete trong SQL 14 Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL 15 Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL 16 Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL 17 Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL » Condition & Operator 18 Toán tử AND và OR trong SQL 19 Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL 20 Toán tử IN và NOT IN trong SQL 21 Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL » Advanced 22 Tích đề các trong SQL 23 Inner JOIN trong SQL 24 Left Join trong SQL 25 Right Join trong SQL 26 Self Join trong SQL 27 Subquery trong SQL – truy vấn con

Leave a Reply

Your email address will not be published.