Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

Câu hỏi:

Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

A. 4

Chủ Đề Bài Viết: Thiết kế gồm mấy giai đoạn

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án đúng B.

Xem Thêm: Viettel Store – Danh Sách Cửa Hàng Viettel Store Trên Toàn Quốc 2022

Thiết kế gồm 5 giai đoạn, đó là (1) Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế, (2) Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế, (3) Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử, (4) Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế, (5) Lập hồ sơ kĩ thuật.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Trong sản xuất, muốn chế tạo một sản phẩm công nghiệp hay thi công một công trình xây dựng trước tiên phải tiến hành thiết kế nhằm xác định hình dạng, kích thước, kết cấu và chức năng của chúng. Thiết kế là quá trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

Các quá trình thiết kế trải qua các giai đoạn chính sau:

Giai đoạn 1: Điều tra, nghiên cứu yêu cầu thị trường và nguyện vọng người tiêu dùng, hình thành ý tưởng và xác định đề tài thiết kế.

Giai đoạn 2: Căn cứ vào mục đích và yêu cầu đề tài thiết kế, thu thập thông tin, đề ra phương án thiết kế và tiến hành tính toán lập bản vẽ nhằm xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm.

Giai đoạn 3: Làm mô hình, tiến hành thử nghiệm hoặc chế tạo thử.

Giai đoạn 4: Thẩm định, phân tích đánh giá phương án thiết kế, nếu cần sửa đổi cải tiến để được phương án thiết kế tốt nhất.

Xem Thêm: JQuery.ajax()

Giai đoạn 5: Căn cứ vào phương án thiết kế tốt nhất, tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật. Hồ sơ gồm có các bản vẽ tổng thể và chi tiết sản phẩm, các bản thuyết minh tính toán, các chỉ dẫn về vận hành sử dụng sản phẩm.

Ngày nay máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế và chế tạo. Thiết kế trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) đã mang lại hiệu quả rất to lớn.

Trong quá trình thiết kế, từ khi hình thành ý tưởng đến khi lập hồ sơ kĩ thuật, người thiết kế thường xuyên sử dụng “ngôn ngữ” kĩ thuật, đó là các bản vẽ kĩ thuật để làm việc như:

– Đọc các bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

– Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế.

– Vẽ các bản vẽ chi tiết và bản vẽ tổng thể của sản phẩm để chế tạo và kiểm tra sản phẩm. Vẽ các sơ đồ, bản vẽ để hướng dẫn vận hành sử dụng sản phẩm.

Các bản vẽ của sản phẩm là tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật, kết quả cuối cùng của công việc thiết kế.

Xem Thêm: Top 10 địa chỉ xăm hình nghệ thuật cho nam đẹp nhất tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.