Thuật toán tối ưu là?

Câu hỏi:

Thuật toán tối ưu là?

Chủ Đề Bài Viết: Thuật toán tối ưu là

A. Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ…

B. Sử dụng ít thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán…

C. Sử dụng nhiều thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán…

D. Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ, ít phép toán…

Đáp án đúng D.

Thuật toán tối ưu là sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ, ít phép toán, giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua 5 bước xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh và viết tài liệu.

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

Giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua 5 bước xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh và viết tài liệu.

Bước 1: Xác định bài toán

– Là quá trình xác định 2 thành phần: Input và Output và mối quan hệ giữa chúng.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A và B

+ Input: A, B

+ Output: BCNN(A,B)

Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

Xem Thêm: Vel&39Koz DTCL 5.5: Cách lên đồ, đội hình Vel&39Koz mạnh nhất và mẹo chơi

a) Lựa chọn thuật toán

– Một bài toán có nhiều cách giải, do đó người ta lựa chọn thuật toán phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí:

+ Thời gian thực hiện ngắn;

+ Sử dụng ít ô nhớ;

+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp;

+ Tốn ít tài nguyên nhất có thể.

b) Diễn tả thuật toán

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N.

Xác định bài toán:

– Input: Nhập M, N;

– Output: ƯCLN(M, N).

Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

– Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M và N;

– Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N);

– Nếu M < N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M,N- M).

Xem Thêm: Jacuzzi Là Gì? Những Điều Thú Vị Có Thể Bạn Chưa Biết Về Jacuzzi Trong Khách Sạn

Thuật toán

– Thuật toán diễn tả bằng cách liệt kê

Nhập M, N;

Nếu M = N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; Kết thúc;

Nếu M > N thì M ←M – N rồi quay lại bước 2;

N ←N – M rồi quay lại bước 2.

– Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

Bước 3: Viết chương trình

– Viết chương trình là việc tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán.

– Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp.

Bước 4: Hiệu chỉnh

Bước 4: Viết tài liệu

Xem Thêm: Nước rửa chén

Leave a Reply

Your email address will not be published.