Looking back trang 14 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Chủ Đề Bài Viết: Tiếng anh 8 unit 7 looking back

(Hoàn thành các câu với hình thức đúng của những từ trong ngoặc đơn.)

I live on the outskirts of a city in Viet Nam. Three years ago, my neighbourhood was very clean and beautiful, with paddy fields and green trees. However, in the last two years, some factories have appeared in my neighbourhood. They have caused serious water (1. pollute) ________ by dumping industrial waste into the lake. The (2. contaminate) ________ water has led to the (3. die) ________ of aquatic animals and plants. Also, tall residential buildings have replaced the paddy fields. More people result in more cars and motorcycles. (4. Poison) ________ fumes from these vehicles are serious air (5. pollute) ________.

Lời giải chi tiết:

1. pollution

Xem Thêm: Cá voi xanh là gì? Ăn gì? Loài động vật lớn nhất thế giới sống ở đâu

2. contaminated

3. death

4. Poisonous

5. pollutants

I live on the outskirts of a city in Viet Nam. Three years ago, my neighbourhood was very clean and beautiful, with paddy fields and green trees. However, in the last two years, some factories have appeared in my neighbourhood. They have caused serious water (1) pollution by dumping industrial waste into the lake. The (2) contaminated water has led to the (3) death of aquatic animals and plants. Also, tall residential buildings have replaced the paddy fields. More people result in more cars and motorcycles. (4) Poisonous fumes from these vehicles are serious air (5) pollutants.

Giải thích:

Xem Thêm: Những quyển sách hay nhất của Agatha Christie

(1) water pollution (n): sự ô nhiễm nước

(2) Trước danh từ “water” cần tính từ => contaminated (adj): bị ô nhiễm

(3) Sau mạo từ “the” cần danh từ => death (n): cái chết, sự chết chóc

(4) Trước danh từ “fumes” cần tính từ => poisonous (adj): có độc

(5) Sau danh từ “air” cần thêm một danh từ để tạo thành cụm danh từ => air pollutants (n.p): yếu tố gây ô nhiễm không khí

Tạm dịch:

Tôi sống ở ngoại ô thành phố ở Việt Nam. Cách đây 3 năm, xóm tôi rất sạch sẽ và xinh đẹp, với cánh đồng lúa và cây xanh. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, vài nhà máy đã xuất hiện trong xóm tôi. Chúng gây nên sự ô nhiễm nước nghiêm trọng. Bằng việc thải chất thải công nghiệp vào hồ. Nước bị ô nhiễm đã dẫn đến cái chết của động vật dưới nước và cây cỏ. Những tòa nhà dân cư cao cũng thay thế những cánh đồng lúa. Ngày càng nhiều người dẫn đến có nhiều xe hơi và xe máy. Khí độc hại từ những xe cộ này là chất gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Xem Thêm: NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *