Skills 1 – Unit 9. Cities of the world – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 2

2. Read a postcard and answer the questions.

Chủ Đề Bài Viết: Tiếng anh lớp 6 unit 9 skills 1

(Đọc bưu thiếp và trả lời các câu hỏi.)

September 6th

Dear Grandpa and Grandma,

Stockholm is fantastic!

Its weather is perfect, sunny! Our hotel is good. It has a swimming pool and a gym. It offers delicious breakfast. Yesterday Mum, Dad and I rented 3 bikes and cycled to the Old Town. My parents wore their helmets and I wore mine. We visited the Royal Palace first. What a beautiful place! Mum loved it. She said, “Swedish art is amazing.” After that, we had “fika”, a café break, in a traditional café. Everything is so wonderful!

Wish you were here!

Love,

Xem Thêm: Code Hospital Tycoon Mới Nhất 2022 – Nhập Codes Game Roblox

Mai

1. This postcard is about…………… in Stockholm.

A. the weather

B. a holiday

C. landscapes

2. Guests can ………. in the hotel.

A. exercise

B. cycle

Xem Thêm: MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH CHUNG CƯ

C. see Swedish art

3. Mai and her parents rented bikes to………… .

A. cycle around the hotel

B. visit the Old Town

C. go shopping

4. “Fika’” is a …………..

A. traditional café

B. palace

C. coffee break

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngày 6 tháng 9

Kính gửi ông và bà,

Stockholm thật tuyệt vời!

Thời tiết thật đẹp, đầy nắng! Khách sạn của chúng cháu rất tuyệt. Nó có một hồ bơi và một phòng tập thể dục. Nó cung cấp bữa sáng ngon. Hôm qua, bố, mẹ và cháu thuê 3 chiếc xe đạp và đạp xe đến Phố Cổ. Bố mẹ đội mũ bảo hiểm của họ và cháu đội mũ của cháu. Chúng cháu đến thăm Cung điện Hoàng trước tiên. Thật là một nơi tuyệt đẹp! Mẹ yêu nó. Mẹ nói, “Nghệ thuật Thụy Điển thật tuyệt vời.” Sau đó, chúng cháu uống “fika”, một loại cà phê uống khi nghỉ giải lao, trong một quán cà phê truyền thống. Mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Cháu ước gì ông bà ở đây

Yêu ông bà,

Xem Thêm: Code Hospital Tycoon Mới Nhất 2022 – Nhập Codes Game Roblox

Mai

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. C

1. B

This postcard is about a holiday in Stockholm.

(Bưu thiếp này nói về một kỳ nghỉ ở Stockholm.)

2. A

Guests can exercise in the hotel.

(Du khách có thể tập thể dục trong khách sạn.)

3. B

Mai and her parents rented bikes to visit the Old Town.

(Mai cùng bố mẹ thuê xe đạp dạo Phố Cổ.)

4. C

“Fika’” is a coffee break.

(“Fika” là một giờ nghỉ giải lao để thưởng thức cà phê.)

Xem Thêm: Công nhân tình dục là gì? Chi tiết về Công nhân tình dục mới nhất 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.