Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào? nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp về vấn đề này.

Câu hỏi:

Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

A. Vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý

B. Phật giáo suy yếu nhanh chóng

C. Thời Trần Phật giáo trở thành quốc giáo

D. Nhà Trần cấm truyền bá đạo Phật

Đáp án đúng A.

Tình hình Phật giáo dưới thời Trần vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý, nhà Trần quan tâm đến việc xác định hệ tư tưởng của quốc gia, trong đó Phật giáo được coi là hệ tư tưởng chính yếu chiếm địa vị chủ đạo trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

Sau khi thành lập vương triều, nhà Trần quan tâm đến việc xác định hệ tư tưởng của quốc gia, trong đó Phật giáo được coi là hệ tư tưởng chính yếu. Phật giáo chiếm địa vị chủ đạo trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc.

Phật giáo với giáo lũ Ngũ giới và thập thiện, thể hiện tư tưởng bình đẳng, từ bi bác ái đã được đông đảo nhân dân đón nhận. Không những thế nó thật sự ăn sâu bám rễ vào tầng lớp vua quan, quý tộc nhà Trần.

Dưới triều trần, chùa chiền được xây dựng khắp nơi “phân nửa thiên hạ đi tu”. Ngôi chùa trở thành “không gian thiêng” trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, “đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”. Phật giáo đã đóng một vai trò quan trọng, có ảnh hưởng và tác động lên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đạo Phật đã trở thành một giá trị đặc sắc của văn hoá Việt Nam dưới thời Trần. Thời kỳ này, còn được gọi là thời kỳ Phật giáo nhất tông tức là thời đại của một phái Phật giáo duy nhất.

Nếu như trước đó, tồn tại ba Thiền phái là Tỳ ni đa lưu chi, vô Ngôn thông và Thiền Thảo Đường thì đến thời Trần, trước nhu cầu thống nhất hệ tư tưởng, cùng với việc lựa chọn Phật giáo làm trung tâm thì Thiền học đã đi đến thống nhất thành một Thiền phái duy nhất là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Đây là dòng Thiền Đại Việt mang đậm dấu ấn dân tộc. Các thiền sư một mặt đề cao tính thiền, một mặt đề cao tinh thần nhập thế . Vua Trần Nhân Tông – ông tổ của dòng thiền Trúc Lâm đã đưa ra quan điểm “cư trần lạc đạo” trong tác phẩm “cư trần lạc đạo phú” nghĩa là sống giữa cõi trần mọi sự tùy duyên mà vui với đạo.

Không những thế, các vị vua nhà Trần cũng là những người sớm mộ đạo và biết vận dụng sức mạnh của Phật giáo vào công cuộc trị nước. Trần Thái Tông đến với đạo Phật từ rất sớm, ngay khi nhà vua lên ngôi đã có tham cứu đạo Thiền và đã đạt được những thành công nhất định. Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông cũng là những ông vua mộ Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *