Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bài 4

Task 4. Read the following text and answer the questions below.

Chủ Đề Bài Viết: Unit 7 lớp 7 skills 1

(Đọc bài sau và làm những bài tập bên dưới.)

ROAD SAFETY

These are some rules about road safety. It is very important to obey these rules when you use the road.

Pedestrians

1. Always look carefully where you go.

2. Use the pavement or footpath.

3. Walk across the street at the zebra crossing.

4. Wait for the traffic light to turn green before you cross the street.

5. Wear white or light-coloured clothes in the dark.

Drivers

1. Always fasten your seatbelt when you drive.

2. Don’t drive if you feel tired or after you drink alcohol.

3. Don’t park in front of a zebra crossing.

4. Strictly obey traffic signals.

Cyclists and motorists

1. Always keep both hands on the handle bars.

2. Always wear a helmet when you ride a motorbike.

3. Give a signal before you turn left or right.

4. Use front and back lights at night.

Xem Thêm: The Flash mùa 22: Cách lên đồ, bảng ngọc, phù hiệu The Flash đi rừng, mid mạnh nhất

5. Don’t carry a passenger in front of you.

Questions:

1. Where should you cross the street?

(Bạn nên băng qua đường ở đâu?)

2. What must one always do when he/she drives?

(Một người luôn phải làm gì khi anh ấy/ cô ấy lái xe?)

3. Should one drive after drinking alcohol? Why or why not?

(Một người lái xe sau khi uống rượu có nên không? Tại sao và tại sao không?)

4. What must you do before you turn left or right while driving or riding a motorbike?

(Bạn phải làm gì trước khi bạn rẽ trái hoặc phải trong khi lái xe hơi hoặc lái xe máy?)

5. Why should pedestrians wear light coloured clothes in the dark?

(Tại sao khách bộ hành (người đi bộ) nên mặc quần áo màu sáng trong bóng tối?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Có vài luật về an toàn đường bộ. Thật quan trọng để tuân theo những luật này khi bạn sử dụng đường bộ.

Người đi bộ

1. Luôn luôn nhìn cẩn thận khi đi.

2. Sử dụng vỉa hè hoặc đường đi bộ.

3. Đi bộ dọc đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ.

4. Chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh trước khi băng qua đường.

5. Mặc quần áo trắng hoặc màu nhạt ở trong tối.

Xem Thêm: Các loại thuốc bổ gel dinh dưỡng và sữa cho chó

Tài xế

1. Luôn thắt dây an toàn khi lái xe.

2. Không lái xe nếu bạn cảm thấy mệt hoặc sau khi uống rượu.

3. Không đậu xe ở trước vạch dành cho người đi bộ.

4. Nghiêm túc tuân theo tín hiệu giao thông.

Người đi xe đạp và xe máy

1. Luôn luôn giữ hai tay ở trên tay cầm.

2. Luôn luôn đội nón bảo hiểm khi bạn lái xe máy.

3. Đưa ra tín hiệu trước khi bạn rẽ trái hoặc phải.

4. Sử dụng đèn trước và sau vào ban đêm.

5. Không chở theo một hành khách ngồi trước bạn.

Lời giải chi tiết:

1. We should cross the street at the zebra crossing.

(Chúng ta nên băng qua đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ.)

2. He/ She must always fasten the seatbelt.

(Anh ấy/cô ấy phải luôn thắt dây an toàn.)

3. No, he/ she shouldn’t. Because it is very dangerous. He/ she may cause an accident.

(Không, anh ấy /cô ấy không nên. Bởi vì rất nguy hiểm. Anh ấy /cô ấy có thể gây tai nạn.)

4. We must give a signal.

(Bạn nên đưa ra tín hiệu.)

5. Because the other road users can see them clearly and avoid crashing into them.

(Bởi vì những người sử dụng đường bộ khác có thể thấy họ rõ ràng và tránh đâm vào họ.)

Xem Thêm: Cách Kiểm tra Ngày phát hành thẻ ATM của các ngân hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.