Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2) :

Xem Thêm: Tính năng mới

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay

Chủ Đề Bài Viết: Vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.