Câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm

1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

585g … 558g

Chủ Đề Bài Viết: Vở bài tập toán lớp 3 trang 74

305g … 300g + 50g

1kg … 850g + 150g

526g … 625g

450g … 500g – 60g

1kg … 640g + 360g

2. Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo ?

3. Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Mỗi quả bóng nhỏ cân nặng 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam ?

4. Thực hành :

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ………. g

Hộp bút cân nặng ……. g.

b. Hộp ……………… cân nặng hơn hộp …………….

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả ………… g.

Bài giải

Xem Thêm: Tổng hợp các mẫu CV tham khảo chi tiết dành cho các bạn lập trình viên iOS, Android, PHP, .NET, Java, Backend, Frontend

1.

585g > 558g

305g < 300g + 50g

1kg = 850g + 150g

526g < 625g

450g > 500g – 60g

1kg = 640g + 360g

2.

Tóm tắt

Bài giải

Số gam 4 gói bánh cân nặng là :

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là :

600 + 166 = 766 (g)

Đáp số : 766g

Xem Thêm: Những biên đạo thần sầu tạo nên các vũ đạo thần thánh của K-Pop

3.

Tóm tắt

Bài giải

1kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là : 60 ⨯ 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là : 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số : 400g

4.

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Hộp bộ đồ dùng học toán cân nặng 400g

Hộp bút cân nặng 200g.

b. Hộp bộ đồ dùng học Toán cân nặng hơn hộp bút

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả 600g.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 3 – Xem ngay

Xem Thêm: 5 dáng mũi đẹp nam được nhiều chàng trai lựa chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published.