Câu 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Tính:

Đề bài

1. Tính

Chủ Đề Bài Viết: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 9

a)

({4 over {10}} + {7 over {10}} = ……..,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over 5} – {4 over 5} = ……..)

b)

(eqalign{ & {5 over 7} + {4 over 9} = ……… cr & {4 over 5} – {2 over 3} = ……… cr & {9 over {11}} + {3 over 8} = ……. cr & {{16} over {25}} – {2 over 5} = …….. cr} )

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = ….)

b) (10 – {9 over {16}} = …..)

c) ({2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = …..)

3. Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Xem Thêm: 7 tiêu chí so sánh sữa Similac và sữa Blackmores cho bé

Đáp án

1. Tính

Chủ Đề Bài Viết: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 9

a)

(eqalign{ & {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr & {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

b)

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = {5 over 1} + {3 over 5} = {{5 times 5} over {1 times 5}} = {{25 + 3} over 5} = {{28} over 5})

b) (10 – {9 over {16}} = {{10} over 1} – {9 over {16}} = {{10 times 16} over {1 times 16}} – {9 over {16}} = {{160 – 9} over {16}} = {{151} over {16}})

c)

Mẫu số chung: 24

Xem Thêm: Dàn diễn viên Tokyo Revengers live-action hệt anime ai không thích

(eqalign{ & {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 times 4} over {6 times 4}} + {{1 times 3} over {8 times 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 times 8} over {3 times 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3.

Bài giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

({{100} over {100}} – {{85} over {100}} = {{15} over {100}}) (số sách của thư viện)

Đáp số: ({{15} over {100}}) số sách của thư viện là sách giáo viên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Xem Thêm: Chớ xem 5 phim Nhật 18 này nếu bạn có thần kinh “yếu nhớt”: Sốc nhất cặp trai gái nghi bị cưỡng bức thật 100%!

Leave a Reply

Your email address will not be published.